Log in
es | eu | fr | pt | en

Results for "Gerediaga"

Tags

 • BOSTOK 4

  Gogorarazi behar dugu "Bostak 4"ek, erronkaren taldeak egiten duen interpretazioaren ondoren, bere helburua definitu duela: "Sare bat eraikitzea, Durangoko nazioarteko azokako fundatzaileen artean." Durangoko azoka, gutxiengoan dauden herrialdeko hizkuntzen liburu eta d...

  Tags: sarea, fundatzaileak, azoka, Durango, BOSTOK 4, Gerediaga

 • Enigma Taldea

    Esperientziak trukatzeko eta sinergiak garatzeko topaketa bat sortzea.  Europa Azokara ekartzea.                                                  &nb...

  Tags: topaketa, logoa, Estrategia korporatiboa, Desberdintze estrategia, Enigma Taldea, Gerediaga

 • Mandarina Kreativa

  Gure taldeak, erronkari erantzunez, ideia bat proposatu du, hiru helburu nagusiei erantzuna ematen dietena: euskal kultura Europa mailan ezagutzera ematea, bere kulturen errealitatea zein bere esperientziak ezagutzea eta gure sortzaileen mugikortasuna dinamizatzea, horretarako web platafor...

  Tags: gizarte sarea, mugikortasuna, kultura europarra, diseinua, sormena, Mandarina Kreativa, Gerediaga

 • BOSTOK 4

  Devemos lembrar,  que "Bostok 4" depois da interpretação que fez a equipa da proposta, definiu assim seu objetivo: "Construir uma rede entre os fundadores da feira internacional de Durango." A feira de Durango, sendo uma das feiras mais importantes de...

  Tags: rede, fundadores, feira, Durango, Gerediaga, Bostok4

 • Enigma Taldea

              •   Gerar um encontro para intercambiar experiências e desenvolver sinergias.  Trazer Europa à Azoka.               •   Estrat...

  Tags: encontro, logotipo, Estratégia corporativa, Estratégia de diferenciação, Gerediaga, Enigma taldea

 • Mandarina Kreativa

  Nosso grupo, como resposta, expõe uma idéia que responde aos três objetivos principais (mostrar e fazer conhecer a cultura vasca a nível europeu, conhecer a realidade de suas culturas e conhecer suas esperiências e dinamizar a movilidade de nossos criadores e c...

  Tags: rede social, movilidade, cultura européia, desenho, criatividade, Gerediaga, Mandarina Kreativa, Durango

 • BOSTOK 4

  Rappeler que "Bostak 4", après l'interprétation que fait l'équipe du défi, a défini son objectif: "Construire un réseau entre les fondateurs du salon international de Durango." Le salon de Durango, l'un des salons le...

  Tags: réseau, fondateurs, salon, Durango, Gerediaga, Bostok4

 • Enigma Taldea

    Générer une rencontre pour échanger des expériences et développer des synergies. Faire venir l'Europe à l'Azoka.  Stratégie corporative de diversification des disciplines culturelles. ...

  Tags: rencontre, logo, Stratégie corporative, Stratégie de différentiation, Enigma Taldea, Gerediaga, Durango

 • Mandarina Kreativa

  Notre groupe, comme réponse au défi, a proposé une idée qui répond aux trois objectifs principaux (faire connaître la culture basque au niveau de l'Europe, connaître la réalité de ses cultures et connaître ses expéri...

  Tags: réseau social, mobilité, culture européenne, design, créativité, Gerediaga, Mandarina Kreativa, Durango

 • BOSTOK 4

  Remember that "Bostak 4" after the interpretation by the team challenge, defined its purpose: "Building a network among the founders of the International Fair of Durango." Durango salon, one of the largest book fairs and disk in minority languages in the country, is the...

  Tags: network founders, lounge, Durango, Bostok4, Gerediaga